Świadectwa dojrzałości

Rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się 7 lipca 2023 r. od godziny 8:30 do 14:00.