ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom, Polska
+48 483661949
sekretariat@slo1.pl

Kontakt

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Radomiu

ul. Sandomierska 20
26-600 Radom
tel. 48 366 19 49
e-mail: sekretariat@slo1.pl

Szkoła pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

https://www.facebook.com/I-Spo%C5%82eczne-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-STO-w-Radomiu-173510726028028

Konto bankowe: Bank Pekao SA II oddział w Radomiu
09 1240 3259 1111 0000 2989 9001
NIP: 948-10-97-519
REGON: 146413571