Powrót do szkoły!

Na podstawie

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw).

od dnia 17 do 28 maja 2021r. szkoła pracuje w systemie hybrydowym według harmonogramu:

zajęcia stacjonarne w szkole

17-18 maja klasa IA 

19-21 maja klasa IIA

24-26 maja klasa IIB

27-28 maja klasa IA

Klasy, które w danym dniu nie mają zajęć stacjonarnych łączą się na zajęcia on line na platformie Teams zgodnie z planem zajęć obowiązującym od 10 maja 2021r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej (klasa maturalna) – piątek 23 kwietnia 2021r. godz. 14:00.

W związku z wprowadzeniem zmian w zasadach bezpieczeństwa od 27 marca 2021r. zmianie ulegają godziny pracy szkoły:

w dniach 29-31 marca 2021r. szkoła otwarta jest w godzinach od 8:00 do 13:00;

w dniach 1- 5 kwietnia 2021r. szkoła zamknięta – przerwa świąteczna;

w dniach 6-9 kwietnia 2021r. szkoła otwarta jest w godzinach od 8:00 do 13:00.

Wiosenna przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna – 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).