Narodowe Święto Niepodległości

Dzień Niepodległości to najważniejsze i najpiękniejsze święto.11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała upragnioną niepodległość. Tę wyjątkową datę uczciliśmy okolicznościowym apelem. Uczniowie poszczególnych klas w trzyosobowych zespołach, mieli za zadanie rozwiązać „niepodległościową” krzyżówkę. Drugie zadanie podlega na odnalezieniu kodów QR oraz ułożeniu hasła z odpowiednich liter. Jak widać ważne tematy nie tracą na wartości, kiedy łączymy je z dobrą zabawą. Wprost przeciwnie!

„Tyle naprawdę żyjemy, ile żyje pamięć o nas.”

Pamiętajmy o Bohaterach, którzy odeszli na wieczną wartę. Wspomnijmy ludzi, którzy zasłużyli na to, aby w naszych sercach żyć wiecznie. Mając w myślach minione Święto Zmarłych młodzież naszej szkoły biorąca udział w akcji BohaterON wspomniała radomskich uczestników Powstania Warszawskiego. Było ich około 200.

Pamiętamy o Jadwidze Piekarskiej, łączniczce gen. Stefana „Grota” Roweckiego, następnie Tadeusza „Bora” Komorowskiego. Poległa we wrześniu w wyniku bombardowania.

Pamiętamy o Eugeniuszu Stasieckim, radomskim pedagogu, który pełnił funkcję zastępcy komendanta głównego Szarych Szeregów, był też oficerem w batalionie „Zośka”.

Pamiętamy o Edwardzie Materskim, pierwszym radomskim biskupie, który wspierał powstańców w trakcie codziennych zadań, niósł otuchę odznaczony  Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pamiętamy o wszystkich uczestnikach powstania i mieszkańcach wojennej stolicy.

Młodzież uczestnicząca w ogólnopolskiej kampanii historycznej BohaterON zapoznała się z wiadomościami na temat Powstania Warszawskiego i jego uczestników. Uczniowie klasy 3a i 3b wzięli udział w lekcji o codzienności podczas PW. Lekcję uzupełnił  filmik „Głód brud i wesela.” Przygotowany przez Wojciecha Drewniaka prowadzącego kanał Historia Bez Cenzury.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

Sztuka współczesna jest wielowątkowa i niejednoznaczna. Często wzbudza kontrowersje i skrajne emocje. Ma swoich miłośników jak i zagorzałych przeciwników. Jak ,,czytać” sztukę współczesną ? Jak odbierać i interpretować język współczesnych artystów ? Odpowiedzi na te pytania można uzyskać, odwiedzając radomską ,,Elektrownię”. Nasi uczniowie, z pewnością, nie nudzili się w czasie oglądania prac Piotra Lutyńskiego, Mieczysława Knuta oraz Edyty Jaworskiej – Kowalskiej, ponieważ rozmowy o sztuce współczesnej to rozmowy o współczesnej rzeczywistości, jej zjawiskach, problemach, światopogladach…

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury 1 września 2021 r.

Pasażer:

 1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.
 2. Pasażer powinien zachować bezpieczny odstęp od innych pasażerów.

Kierowca i obsługa pojazdu:

 1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa. Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
 • Kierujący pojazdem może  nie wpuścić  do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa oraz wyprosić  pasażera z pojazdu, który nie zasłania ust i nosa.
 • Zablokowanie przycisków do otwierania/zamykania drzwi. Otwieranie/zamykanie drzwi przez kierującego.

Przedsiębiorca:

 1. Na chwilę obecną nie ma ograniczeń w zakresie liczby przewożonych pasażerów/uczniów w środkach publicznego transportu zbiorowego.
 • Zalecane jest ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z użyciem alternatywnej metody po zakończeniu przewozu każdego dnia.
 • Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych
  w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu, nie mniej niż 2 razy dziennie.
 • W razie konieczności  zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów w godzinach szczytu komunikacyjnego.
 • W przypadku szkolnych przewozów autobusowych, zapewnienie środków do dezynfekcji rąk przy wsiadaniu do pojazdu i po jego opuszczeniu przez pasażerów.
 • Zapewnienie dla pasażerów środków do dezynfekcji na terminalach, dworcach autobusowych, z których odjeżdżają i przyjeżdżają pojazdy komunikacji publicznej.
 • Umieszczenie w pojeździe informacji dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa.
 • W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.
 • Jeśli w pojeździe stosowane jest powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza
  o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do niezbędnego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
 1. W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien i wywietrzników dachowych.
 1. W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby z wyraźnymi objawami choroby COVID-19) zalecane jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.

BOOKCROSSING – Lubię to!

Kochani, mamy to. Kolejny pomysł i jego realizacja za nami. Od dzisiaj, przy naszej szkole działa półka biblioteczna, która wpisuje się w bardzo, według nas, ciekawą ideę bookcrossingu. Dzielenie się tym co dobre sprawia radość i dlatego my dzielimy się książkami, chcemy żeby każdy, a w szczególności nasi sąsiedzi, Ustroniacy, mogli skorzystać z naszego pomysłu. Książki są dostępne całą dobę, można po prostu wziąć do domu wybrany tytuł, cieszyć się lekturą, a po przeczytaniu oddać na półkę, tak żeby książka mogła służyć innym. Według nas to fantastyczny pomysł. Liczymy na ciepłe przyjęcie idei bookcrossingu, odzew od czytelników i przestrzeganie najprostszego na świecie regulaminu – dbać i myśleć o innych. Miłej lektury!

Pasowanie na ucznia

No i stało się! Uczniowie klasy IA zostali wcieleni w poczet uczniów I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Radomiu. My deklarujemy, że będziemy Was wspierać w każdej możliwej sferze życia, że będziecie dla nas wyjątkowi, jedyni w swoim rodzaju, a od Was oczekujemy, że dacie z siebie wszystko, włożycie pracę rozwój i poszanowanie idei szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Razem możemy więcej!