24.10.2016.

oglądana: Strona główna
Nowinki
WYBORY SAMORZĄDU

Vox populi, vox Dei.

W dniu 12.09.2016 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego II Społecznego Gimnazjum oraz I Społecznego LO STO w Radomiu.
Po wystąpieniach prezentujących programy kandydaci odpowiedzieli na pytania wyborców.Następnie wszyscy uczniowie oddali głosy, po przeliczeniu których
 komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów:
- Adam Ferdjani, przewodniczący
- Grzegorz Jabłoński, skarbnik
- Nikola Grelak, skarbnik

Gratulujemy i czekamy na aktywne działania!

Fotoreportaż w GALERII

 
PODRĘCZNIKI

PODRĘCZNIKI klasa I  i  II GIMNAZJUM - zapewnia szkoła z programu MEN

PODRĘCZNIKI klasa III GIMNAZJUM

SŁOWA NA CZSIE – NOWA ERA –Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy III
WOS  - ten sam podręcznik cz.2
J. ANGIELSKI – kontynuacja, na zajęciach nauczyciel okr. nowy podręcznik i dokona zakupu.
FIZYKA- SPOTKANIA Z FIZYKĄ – NOWA ERA – cz.IV   + zeszyt ćw.
J. NIEMIECKI – AHA NEU 2 B p. roz.  /Został jeden temat/   ,   AHA NEU 3A,3B- p.roz.  WSiP
BIOLOGIA – PULS ŻYCIA cz.3 –NOWA ERA
RELIGIA – CHRYSTUS MOCĄ DUCHA SWIĘTEGO UCZY I POSYŁA – Ks.S. ŁUBIENIECKI – Wyd.Diecez. AVE
MATEMATYKA 3 -POLICZMY TO RAZEM – NOWA ERA
GEOGRAFIA –SWIAT BEZ TAJEMNIC cz.III + zeszyt cw.

 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Informuję że w dniu 01 września o godzinie 9,00 rozpoczniemy uroczyście rok szkolny 2016/ 2017

Jednocześnie podaję
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych     1 września 2016 r.
podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

2     Zimowa przerwa świąteczna     23-31 grudnia 2016 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm
.
3     Ferie zimowe      13 - 26 lutego 2017 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.


4     Wiosenna przerwa świąteczna     13-18 kwietnia 2017 r.
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

5     Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych    28 kwietnia 2017 r.
podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm

6    Zakończenie rocznych zajęć
 dydaktyczno-wychowawczych     30 czerwca 2017 r.*

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

7     Ferie letnie     1 lipca – 31 sierpnia 2017 r.
podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

*zgodnie z procedowanym rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (numer w Wykazie prac legislacyjnych MEN: 44, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287475 ), zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych nastąpiłoby 23 czerwca 2017 r. Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego – 1 września 2016 r.
Dyrektor -A.E.GRYMUŁA

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 5 z 199