REKRUTACJA 2020

Kochani, pojawiły się wstępne wytyczne MEN i GIS dotyczące zasad, na jakich uczniowie mają wrócić we wrześniu do szkół. Chcemy zapewnić naszych obecnych i przyszłych uczniów oraz ich rodziców, że ze względu na specyfikę szkoły, zespoły klasowe do 15 osób, brak konieczności zmiany sal lekcyjnych, stały kontakt z rodzicami i inne udogodnienia gwarantujemy możliwie duży poziom bezpieczeństwa. Robimy wszystko by powrót do szkoły był bezpieczny, tak żebyśmy mogli pracować w trybie stacjonarnym bez przeszkód, bo to przynosi największą satysfakcję i najlepsze efekty pracy nas wszystkich.

PRACA SZKOŁY w WAKACJE

Informujemy że  w CZASIE WAKACJI

 od 29-06-2020     do  14-08-2020

kancelaria i księgowość szkoły  będą czynne w godz. 9.oo – 13.oo

REKRUTACJA 2020

Proszę wszystkich, którzy chcieliby od 1 września znaleźć się wśród uczniów naszego liceum o przesłanie prostej informacji-deklaracji-wzór pdf w zakładce Rekrutacja na adres mailowy  slo_radom@op.pl . Pozostałe formalności będzie można zrealizować w późniejszym, bardziej dogodnym czasie.

Kształcenie na odległość

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. W dniu 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

https://www.gov.pl/attachment/5c0bdb0f-5166-4709-a9e9-87f134bd75c1

Terminy egzaminów

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

MATURA 2020

Harmonogram egzaminów

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.  

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji–nowe-rozwiazania

ROZPORZĄDZENIE MEN

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Grafika z napisem Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

Kancelaria i księgowość szkół  STO będą czynne w PONIEDZIAŁEK, ŚRODĘ, PIĄTEK w godzinach 9:00 – 13:00