ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom, Polska
+48 483661949
sekretariat@slo1.pl

Kalendarz Roku Szkolnego 2022/23

1Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022
2Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2022
3Zakończenie I semestru5 stycznia 2023
4Ferie zimowe:13 – 26 lutego 2023 
6Wiosenna przerwa świąteczna6 – 11 kwietnia 2023
7Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasie programowo najwyższej28 kwietnia 2023
8Egzamin maturalny w sesji wiosennej: – część pisemna – termin główny – część ustna – termin główny – część pisemna – termin dodatkowy – część ustna – termin dodatkowy – część pisemna – termin poprawkowy – część ustna – termin poprawkowyPo komunikacie dyrektora CKE 4 – 22 maja 2023
10 – 23 maja 2023
1 – 16 czerwca 2023 5 – 7 czerwca 2023 22 sierpnia 2023 21 sierpnia 2023
9Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2023
10Ferie letnie24 czerwca – 31 sierpnia 2023

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

2 maja 2023 r. (wtorek)

egzamin maturalny maj 2023 r. – według harmonogramu:

język polski PP           4 maja 2023 r.

matematyka PP          8 maja 2023 r.

język angielski PP      5 maja 2023 r.

język angielski PR      9 maja 2023 r.

inny egzamin maturalny w zależności od złożonych deklaracji uczniów – luty 2023 r.      ……………………

9 czerwca 2023 r. (piątek)