ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom, Polska
+48 483661949
sekretariat@slo1.pl

Historia

Ukończenie dobrego liceum to z jednej strony najlepsza droga do zrobienia kariery, dostanie się na upragnioną uczelnię, a z drugiej strony do kreacji własnej osobowości.
Proponujemy Wam naukę w naszej Szkole, której celem jest zarówno przekazywanie wiedzy, jak i wykreowanie w uczniach konkretnych umiejętności tak oczekiwanych i przydatnych w późniejszym życiu naukowym i zawodowym.
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące jest najstarszą niepubliczną szkołą w Radomiu. Kształcimy młodzież, która potem zasila grono studentów najbardziej elitarnych uczelni w Polsce, takich jak: akademie medyczne, uniwersytety, politechniki czy SGH.
Gwarancją jakości Szkoły jest profesjonalna kadra nauczycielska, nowoczesne programy nauczania wzbogacone o system fakultatywny (poszerzający wiedzę z wybranych przedmiotów) na poziomie kl. I i II przygotowujące do zewnętrznego egzaminu maturalnego i konkursowej walki o indeks.
Jesteśmy jedną z niewielu  szkół w Radomskiej Delegaturze Kuratorium Oświaty, która w poprzednich latach szkolnych uzyskała 100% zdawalności matury. Jest to niewątpliwy sukces szkoły świadczący o dobrym i właściwym przygotowaniu naszych uczniów.
O atrakcyjności Szkoły świadczą także komfortowe warunki nauki. Małe, kameralne klasy (do 15 uczniów), sala językowa i telewizyjna, sale multimedialne, szkolna biblioteka, pracownia informatyczna, zajęcia na siłowni  są gwarantem wszechstronnego wykształcenia naszych uczniów.
Chlubą naszej Szkoły jest fakt, że najważniejszy w niej jest uczeń. Czuje się to na każdym kroku, co przekłada się na relacje nauczyciel – uczeń.

Już w roku 1999 jako pierwsza placówka oświatowa w Radomiu poddaliśmy się bardzo dokładnej diagnozie, potwierdzonej dokumentem „POMIAR JAKOŚCI PRACY SZKOŁY”

Interpretacja wyników ankiet w SLO brzmiała – mocne strony Szkoły :

  • 94% uczniów jest zadowolonych ze swojej Szkoły
  • 100% nie miało problemów z adaptacją w SLO
  • 86% ocenia, że czas na lekcjach jest wykorzystywany efektywnie
  • 85% twierdzi, że nie ma problemów z pracami domowymi i potrafi je odrobić samodzielnie
  • 91% twierdzi, że lubi swoją Szkołę
  • 91% uważa, że jest równoprawnym członkiem społeczności szkolnej, ma prawo do posiadania i wyrażania własnych poglądów (90%), szkoła gwarantuje mu poszanowanie godności osobistej (85%)
  • 100% czuje się w Szkole bardzo bezpiecznie
  • jako główne zalety szkoły uczniowie podają: małą liczebność klas, dobry klimat i przyjazną atmosferę, dobrą obsadę profesorów, dużą liczbę godzin języków obcych, ciekawe wycieczki i imprezy szkolne.

Przez cały okres trwania Szkoła wypracowała swoje tradycje, które na stałe weszły do KALENDARZA ROKU SZKOLNEGO.

Po pierwszym miesiącu nauki odbywają się tradycyjne „otrzęsiny pierwszaków” mające charakter zabawy, pieczętujące ostatecznie przynależność nowych uczniów do społeczności szkolnej.

Corocznie, z dużymi emocjami żegnamy absolwentów szkoły wręczając im świadectwa ukończenia szkoły średniej, nagrody tym, którzy wyróżnili się swoją postawą uczniowską.

Zdjęcia uczniów, którzy osiągnęli najwyższe noty na świadectwie szkolnym mają prawo „zaszczycić” GALERIĘ PRYMUSÓW, która zajmuje honorowe miejsce w naszej Szkole.

Stałym rytuałem szkolnym są uroczyste obchody Świąt zwyczajowo podkreślonych w KALENDARZU WYDARZEŃ SZKOLNYCH.

Praca z uczniami w takich warunkach przynosi efekty, które przekładają się na uczestnictwo w konkursach i zawodach przedmiotowych oraz zdawalność MATURY.

Zainteresowanie naszą Szkołą jest siłą napędową do zmagania się z coraz to nowymi wyzwaniami.

Najbardziej satysfakcjonują i cieszą efekty wychowawcze i wyniki w nauce kolejnych roczników oraz informacje o sukcesach naszych absolwentów na studiach, w pracy zawodowej i życiu prywatnym.

Zapraszamy więc do naszej Szkoły, aby w przyszłości Wasz sukces stał się także sukcesem naszym!