ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom, Polska
+48 483661949
sekretariat@slo1.pl

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać już od 15 maja do 29 maja 2024  r.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty należy złożyć od 3 lipca do 10 lipca 2024 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków przyjęcia do 10 lipca 2024 r.

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do 19 lipca 2024 r.

W terminie od 19 lipca do 24 lipca 2024 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych do 25 lipca 2024 r.

Rekrutacja uzupełniająca od 26 lipca do 21 sierpnia 2024 r.

W podstawowym i uzupełniającym terminie postępowania rekrutacyjnego nie obowiązuje opłata wpisowego.

Kartę zgłoszeniową kandydata należy przesłać na adres e-mail sekretariat@slo1.pl

Karta zgłoszeniowa   WORD   PDF
Zgoda na przetwarzanie danych wizerunkowych ucznia   WORD   PDF
Oświadczenie o płatności czesnego za szkołę   WORD   PDF
Rezygnacja z zajęć Wychowania do życia w rodzinie   WORD   PDF
Wniosek o organizację zajęć z Religii lub Etyki   WORD   PDF